xaleliex: (Libros love)
Mi pinso ol mi ne bezonas tute ne.

Tute ne au neniu. Nur oni.

Gi celumas tiel...
Ne gin scias.
Kiom da fojoj?
gi perdas la terenon.

Nereakirebla.
Page generated Jul. 23rd, 2017 02:45 am
Powered by Dreamwidth Studios