xaleliex: (Libros love)
Mi pinso ol mi ne bezonas tute ne.

Tute ne au neniu. Nur oni.

Gi celumas tiel...
Ne gin scias.
Kiom da fojoj?
gi perdas la terenon.

Nereakirebla.
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:25 am
Powered by Dreamwidth Studios